Oldalunk elköltözött!

Az új cím: agrarmediairoda.hu

 

Kapcsolattartó:

Raffai Mariann

0670-429-7777

Írjon nekünk E-mailt!

agrarmediairoda@gmail.com 

 

 

Megjelentek az első előrejelzések a 2013/2014. gazdasági évi búzatermelésre vonatkozóan.

« Vissza
Megjelentek az első előrejelzések a 2013/2014. gazdasági évi búzatermelésre vonatkozóan.

Búza

Megjelentek az első előrejelzések a 2013/2014. gazdasági évi búzatermelésre vonatkozóan. A Nemzetközi Gabonaszövetség (IGC) február végi világpiaci kitekintésében globálisan 682 millió tonna termést prognosztizál, ami 4 százalékos emelkedést jelent a 2012/2013. évi szezon kibocsátásához képest. A növekedés az előző gazdasági évinél 1,7 százalékkal nagyobb, 222 millió hektár vetésterülettel magyarázható. Az elemzők a nemzetközi kereskedelembe jutó búza mennyiségét a 2012/2013. gazdasági évihez hasonlóan 137 millió tonnára becsülik, és a globális zárókészletek is előreláthatóan a nyitó szint közelében maradnak. Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) jelentése alapján az USA-ban 22,8 millió hektárról takaríthatnak be búzát 2013-ban (tavaly 22,7 millió hektár), a kibocsátást pedig 57,2 millió tonnára, a múlt évinél 5 millió tonnával kevesebbre prognosztizálják. A csökkenés oka az USA termőterületein uralkodó száraz időjárás, így a február végén megérkezett csapadék ellenére is számos helyen kell valószínűleg kitárcsázni a búzát. Ezért a szakértők előrejelzése szerint az USA 2013/2014. évi búzaexportja 10 százalékkal 26 millió tonnára mérséklődhet. Az Európai Bizottság az EU búzatermését (durum nélkül) 131,1 millió tonnára jelzi a 2013/2014. gazdasági évre, ami 7,8 millió tonnával múlná felül az egy évvel korábbit. Az export várhatóan 16,5 millió tonnára (+1,6 millió) emelkedhet, míg a belső felhasználás 117,5 millió tonnára (+4 millió), a zárókészletek 11,2 millió tonnára (+1,2 millió) növekedhetnek. Az oroszországi Gabonaszövetség beszámolója alapján a növények rossz állapota miatt az országban az őszi vetésű növények területének 12,6 százalékát kell tavaszszal újravetni, mintegy 2 millió hektárt. Ez az arány felülmúlja az elmúlt öt év átlagát (8 százalék) és a tavalyi 12 százalékos pusztulás mértékét is. Az oroszországi mezőgazdasági minisztérium ennek megfelelően 95 millió tonna gabonatermést prognosztizál 2013-ra, és 33 millió hektárra becsüli a tavaszi vetésű gabona területét. Ukrajnában is hasonló mértékű fagykárral számolnak: a jelentések szerint az őszi vetésű területek 9-10 százalékát, azaz 800 ezer hektárnyi területet kell tavasszal újravetni. A volt szovjet utódállamban 6,7 millió hektárra teszik az őszi búza és 206 ezer hektárra a tavaszi búza betakarítható területét (tavaly összesen 5,6 millió hektár volt). Ukrajna búzakivitele várhatóan 8-9 millió tonna körül alakul a 2013/2014. gazdasági évben, 2-3 millió tonnával meghaladva a folyó évi szezonban exportra szánt volument. Az ausztráliai ABARES (Agrárgazdasági és Erőforrás- gazdálkodási Tudományok Hivatala), a kontinens búzakibocsátását a 2012/2013. gazdasági évinél 13 százalékkal többre, 25 millió tonnára jelzi a 2013/2014. évi szezonra, a vetésterület 4 százalékos bővülése következtében. A termelés várható növekedése ellenére az exportra kerülő búza mennyiségét – a folyó gazdasági év zárókészletének szűkössége miatt – 21 millió tonnára becsülik, 5 százalékkal kevesebbre a 2012/2013. évi szezonétól. Magyarországon, a vidékfejlesztési tárca szerint az 1,1 millió hektáron elvetett őszi búza 67 százaléka van jó fejlettségi állapotban. Már a december eleji állapotfelmérésnél is biztató volt a helyzet, és a téli hónapok időjárása sem rontott a vetések minőségén.

Kukorica

Az IGC a világ kukoricatermelését a januári jelentéséhez képest 5 millióval 850 millió tonnára növelte a 2012/2013. gazdasági évre, ami az eddigi második legnagyobb kibocsátás lehet, az előző szezon 877 millió tonnás rekordtermése után. A pozitív korrekcióra Mexikó, Brazília és India várakozásokat felülmúló kukoricatermése miatt volt szükség. Az USA, az Európai Unió és Ukrajna alacsonyabb termelésével szemben a déli félteke legfőbb kukoricatermelő országainak kibocsátása történelmi szintet érhet el a folyó szezonban, miután Argentína, Brazília és a Dél-afrikai Köztársaság együttesen 114 millió tonna (+8 százalék) kukoricát takaríthat be idén tavasszal. Argentínában a szárazság sújtotta területekre érkező csapadék kedvez a kései vetésű kukoricafajták csírázásának. A vetésterület a múlt évinél 8 százalékkal kisebb, 4,6 millió hektár, ugyanakkor a hozamok minden bizonnyal jobban alakulnak, mint a rendkívül gyenge termést eredményező tavalyi évben. Így az elemzők 27 millió tonna kukoricaterméssel számolnak, 6 millió tonnával többel, mint egy évvel korábban. Brazíliában az első vetésű kukoricát februárban elkezdték betakarítani, a másodvetés már megkezdődött, de az esőzések egyes helyeken hátráltatták a munkálatokat. A kukorica vetésterülete összesen 15,4 millió hektárra tehető (+200 ezer az előző évihez képest), a kibocsátás pedig – a tavalyihoz hasonló hozammal kalkulálva – 74 millió tonna körül (+1 millió) várható. A Dél-afrikai Köztársaságban 2,8 millió hektáron (2012-ben 2,7 millió hektáron) vetettek kukoricát, viszont idén magasabb hozamokkal számolnak az elemzők, így az előző évinél 8 százalékkal több, közel 13 millió tonna kukorica kerülhet a raktárakba. Az IGC a kukorica globális vetésterületének 0,6 százalékos bővülését becsüli a 2013/2014. gazdasági évre vonatkozóan, így 172,5 millió hektáron kerülhet mag a talajba. Az USA-ban – ahol április közepén kezdődik a vetés – 40 millió hektár körülire (+2 százalék) tehető a kukorica vetésterülete, míg az EU-28-ban (Horvátországgal) és Ukrajnában a tavalyihoz képest nem várható számottevő változás (9,5 millió és 4 millió hektár). Kínában sem számítanak az előző évihez képest módosulásra, vagyis 34,8 millió hektárra jelzik a kukorica vetésterületét. A kukorica és a búza tőzsdei jegyzése eltérő irányt vett február végén a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT). A búza fronthavi jegyzése február 20. és március 6. között 8 százalékkal 249 USD/tonnára süllyedt. A termény árának csökkenésében szerepe volt az USA termőterületeire megérkező csapadéknak, a globális búzatermelés kedvező alakulásának, valamint az erős dollárnak. A kukorica márciusi lejáratra szóló ára ezzel szemben 6 százalékkal 288 USD/tonnára emelkedett február 21. - március 5. között, amelynek hátterében az USA szűkös forrásai és exportjának erőteljes visszaesése áll. Az ország 2012. szeptember 1. - 2013. február 21. között ugyanis mindössze 8,4 millió tonna kukoricát értékesített a külpiacokon, szemben az egy évvel korábbi 20,4 millió tonnával. Március 6-án a terminváltás miatti pozíciózárások nyomást gyakoroltak a kukorica jegyzésére, így az 10 dollárral 278 USD/tonnára zuhant az előző napi szinthez képest. A párizsi árutőzsdén (MATIF) a búza és a kukorica jegyzései nem követték a chicagói trendet. A búza márciusi szállításra szóló ára az erős keresletnek köszönhetően 250 euró/tonnára erősödött március elsején, majd a márciusi termin kifutásához közeledve 246 euróra mérséklődött március 5-én. A kukorica fronthavi jegyzése ezzel szemben többhetes oldalazás után, két nap alatt 4 százalékkal 217 euró/tonnára esett március 4-én. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában a malmi búza legközelebbi lejáratra szóló ára január óta folyamatosan csökken, március első hetében már csak 64,5 ezer forint/tonna áron lehetett a terményre ügyletet kötni. A takarmánybúza fronthavi jegyzése ugyanakkor a február végi 64 ezer forintos tonnánkénti szintről 65 ezer forintra erősödött. Növekedés figyelhető meg a takarmánykukorica legközelebbi lejáratra vonatkozó áránál is, ami azonban a terminváltás hatásával magyarázható. Az AKI PÁIR adatai alapján az étkezési búza termelői ára 67 ezer forint/tonna volt február utolsó hetében, 23 százalékkal magasabb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A takarmánykukoricát tonnánként 62 ezer forintért kínálták a fizikai piacokon, 28 százalékkal drágábban, mint egy évvel korábban. A finomliszt (BL 55, ömlesztett) feldolgozói értékesítési ára 92 forint/kg volt február végén, ami közel 20 százalékkal haladja meg a múlt év azonos időszakának átlagárát.

Olajnövények

Az IGC a világ szójababtermelését 269 millió tonnára jelzi a 2012/2013. gazdasági évre, ez 31 millió tonnával múlja felül az előző szezon termését. A növekedés a dél-amerikai országok kibocsátásának emelkedésével indokolható. Az elemzők szerint a tavalyi gyenge termés után Brazíliában 26 százalékkal, Argentínában 25 százalékkal takaríthatnak be idén több szójababot, míg Paraguay termelése a múlt évi közel kétszeresére, 8,4 millió tonnára növekedhet. A brazíliai Celeres elemző cég tájékoztatása alapján a latin-amerikai országban a szójababterületek 37 százalékán végeztek a betakarítással (tavaly 38 százalékán) március 1-ig, az aratást a szárazra forduló időjárás segítette. A februári heves esőzések miatt azonban a Conab 82,1 millió tonnára korrigálta az idén magtárakba kerülő bab mennyiségét, ami a 2012. évinél 16 millió tonnával több, ugyanakkor az egy hónappal korábbi előrejelzéseknél 1,3 millió tonnával kevesebb. A termés minősége javult a csapadék megszűnésével, a legnagyobb gondot a kikötők infrastrukturális elmaradottsága jelenti, ami csúcsidőszakban akár 60 napos várakozási időt is jelent a hajók számára. Március 1-ig a termés 61 százaléka már gazdára talált, szemben az egy évvel ezelőtti 59 százalékkal. Argentínában szárazság rontja a terméskilátásokat: a Buenos Aires Gabonatőzsde az egy hónappal korábbi előrejelzéséhez képest 500 ezer tonnával kevesebb, 48,5 millió tonna szójaterméssel számol. Ez 8,4 millió tonnával múlja felül a 2012-ben learatott mennyiséget. Az USDA az Egyesült Államokban a szójabab 2013. évi vetésterületét a múlt évinél alig 1 százalékkal nagyobbra, 31,5 millió hektárra becsüli. Az USA szójababtermését ugyanakkor az előző évi gyenge kibocsátáshoz képest 13 százalékkal többre, azaz 92,6 millió tonnára jelzik. Ez nagyobb volumenű feldolgozást és exportot, valamint akár a készletek feltöltését is lehetővé teszi. Chicagóban a szójabab fronthavi jegyzése február eleje óta 520-550 USD/tonna között ingadozott. Február utolsó hetétől egy pozitív irányú trend bontakozott ki a szélsőséges dél-amerikai időjárás miatti aggodalom következtében, így március 5-én – 2012. decemberi szinten – 550 dolláron jegyezték a márciusi lejáratú szójababot. Az IGC a világ repcemagtermését az előző havi jelentéséhez képest 400 ezer tonnával felfelé 59,3 millió tonnára korrigálta a 2012/2013. évi szezonra, a vártnál kedvezőbb ausztráliai betakarítási eredmények következtében. Egyelőre úgy tűnik, hogy a globális kibocsátás még így is 1,4 millió tonnával kevesebb lesz a 2011/2012. gazdasági évinél, elsősorban Kanada és Kína visszaeső termelése miatt. Ausztráliában 3,1 millió tonna repcemagot takarítottak be a 2013 elején, közel ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Az ukrajnai ProAgro elemző cég jelentése szerint a napraforgó vetésterülete Ukrajnában a tavalyihoz képest 21 százalékkal 3,9 millió hektárra csökkenhet 2013-ban. Ennek legfőbb oka, hogy az őszi vetésű növények jó állapotban teleltek át, így kisebb terület áll rendelkezésre a tavaszi vetésű növények (napraforgó, kukorica) számára. Párizsban a repcemag fronthavi jegyzése – a szójabab tőzsdei árának változását követve – február eleje óta 460-475 euró/tonna közötti sávban ingadozik. A BÉT-en ezzel szemben január vége óta csökken a termény legközelebbi lejáratra szóló ára, amely a terminváltás következtében 133 ezer forint/tonna szintről 125 ezer forintra zuhant március 1-én. A napraforgómag márciusi jegyzése 140 ezer forint/tonnán állt februárban, majd a márciusi termin lezárásával bevezetésre került a termény májusi lejárata 141 ezer forint/tonna áron. Az AKI PÁIR adatai szerint a repcemag termelői ára 143 ezer forint/tonna körül alakult február utolsó hetében, ami 13 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakban. A napraforgómagot tonnánként 138 ezer forintért kínálták a fizikai piacokon, 21 százalékkal magasabb áron, mint egy évvel ezelőtt.

Cukor

A londoni és a New York-i árutőzsdéken a globális szintű túltermelés miatt 2012 februárjában csökkent a cukor jegyzése a januárihoz képest. A londoni árutőzsdén a fehércukor márciusi határidőre szóló jegyzése 509 dollár/tonna, a New York-i árutőzsdén a nyerscukor márciusi határidőre szóló jegyzése 392 dollár/tonna volt február végén. A Nemzetközi Cukorszervezet (ISO) szerint Brazília bővülő cukorkínálata miatt a globális cukortöbblet a 2012/2013. évi szezonban 38 százalékkal magasabb lehet a 2012 novemberében becsülthöz képest. A szingapúri székhelyű OLAM nemzetközi tanácsadó cég a 2012/2013. gazdasági év többletét 10 millió tonna körül várja. Egy londoni székhelyű szervezet szerint a világ cukortermelése 8,5 millió tonnával növekedhet a folyó gazdasági évben ez nagyobb, mint a korábban becsült 6,2 millió tonna. Az ISO legfrissebb adatai alapján a 2012/2013. gazdasági év globális cukortermelése rekord szintű, 180,4 millió tonna lehet (+ 3,2 százalék az előző szezonhoz viszonyítva), míg a fogyasztást 171,8 millió tonnára (+ 2 százalék) jelzik. A szezon végi készletek 69,7 millió tonnára emelkedhetnek, míg a 2011/2012. gazdasági év végén 64,3 millió tonna volt a zárókészlet. A globális import előreláthatóan 50,7 millió tonnára csökken a 2012/2013. gazdasági évben. A Bloomberg jelentése alapján Brazília központi déli régiójában rekord mennyiségű cukornádtermés várható, és az idén három héttel korábban indulhat a cukornád betakarítása. Az áprilisban kezdődő 2013/2014. évi szezonban 580-585 millió tonna (+ 11 százalék) cukornádtermést várnak, ezzel szemben az UNICA korábban 531,9 millió tonnára becsülte a termést. Az előrejelzések szerint Brazíliában, Ausztráliában, Kínában, az Amerikai Egyesült Államokban és Mexikóban bővül a cukortermelés a folyó gazdasági évben. Ugyanakkor Indiában és Thaiföldön a kedvezőtlen időjárás miatt a kibocsátás csökkenésére számítanak az elemzők A Macquarie Bank Thaiföld 2012/2013. gazdasági évi cukorkibocsátását 300 ezer tonnával lefelé korrigálta (8,9 millió tonnára), ami 12 százalékos csökkenést jelent az előző szezon termeléséhez képest. Az Ausztrál és Új-Zéland-i Bankcsoprt (ANZ) elemzői szerint Kína vélhetően jelentős mennyiségű cukrot importál Latin-Amerikából, jóllehet a folyó évi szezonban a korábban jelzettnél nagyobb termést valószínűsítenek, amelynek mennyisége 14 millió tonna körül alakulhat. Indonézia a becslések alapján összesen 25,6 millió tonna cukornádat termel a 2012/2013. gazdasági évben. A fehércukor kibocsátása 1,97 millió tonna körül várható, ez 7,7 százalékkal több, mint a 2011/2012. gazdasági évben előállított mennyiség. A nyerscukor importja a 2012/2013. évi 2,8 millióról 3,4 millió tonnára emelkedhet. Oroszországban befejeződött a 2012-ben betakarított cukorrépa feldolgozása. A cukortermelés 4,75 millió tonnát tett ki, ez 5,5 százalékkal kevesebb, mint az egy évvel ezelőtti mennyiség. A Soyuzrossakhar nevű cukorfinomító 39,2 millió tonna cukorrépát vásárolt fel az orosz gazdálkodóktól, ami közel 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A csökkenést az okozta, hogy a cukorrépa veszített a versenyképességéből más terményekkel szemben. Az Ukrán Cukortermelők Szövetsége (Ukrsukor) szerint Ukrajna cukortermelés 4,3 százalékkal 2,23 millió tonnára esik vissza a folyó gazdasági évben. Magyarországon a kristálycukor fogyasztói ára 287 forint/kg volt 2013 februárjában, ami 8 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A fogyasztói árfigyelésben szereplő országok közül Szlovákiában 7 százalékkal, Szlovéniában csaknem 5 százalékkal csökkent a kristálycukor ára az év első hónapjában 2012 januárjához viszonyítva.

Kategóriák:
növénytermesztés

Értékelés:

 
Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások.